Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 10,0 9,7 9,9
Persona no principal 9,9 10,1 10,0
Total 10,0 9,9 10,0
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.