Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.702,8 1.738,3 3.441,1
Zona est 84,1 115,2 199,3
Zona nord 64,3 79,1 143,5
Zona centre 198,5 225,6 424,1
Zona sud 387,5 417,4 804,9
Estranger 110,3 120,7 231,0
Total 2.547,5 2.696,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.