Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 539,7 12,5 148,9 701,1
De 25 a 54 anys 2.102,9 241,3 901,7 3.246,0
De 55 anys i més 1.216,6 958,1 185,9 2.360,6
Total 3.859,3 1.211,9 1.236,5 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.