Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 425,8 525,1 950,9
No cursa estudis 2.635,1 2.721,7 5.356,8
Total 3.061,0 3.246,8 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.