Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 375,3 421,3 796,6
No cursa estudis 2.037,2 1.982,1 4.019,3
Total 2.412,5 2.403,4 4.815,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.