Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 161,0 143,2 304,2
De 25 a 34 anys 408,3 364,6 772,9
De 35 a 44 anys 554,5 525,6 1.080,1
De 45 a 54 anys 557,4 506,2 1.063,6
De 55 anys i més 353,9 309,3 663,3
Total 2.035,1 1.848,9 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.