Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 123,8 115,7 239,5
De 25 a 34 anys 375,7 333,8 709,5
De 35 a 44 anys 490,0 465,3 955,3
De 45 a 54 anys 434,9 403,8 838,7
De 55 anys i més 273,4 219,6 493,0
Total 1.697,8 1.538,3 3.236,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.