Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Estat civil / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Casats 1.142,8 997,6 2.140,4
No casats 892,5 805,3 1.697,9
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.