Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 8,6 295,5 304,2
De 25 a 34 anys 191,1 581,8 772,9
De 35 a 44 anys 620,5 459,6 1.080,1
De 45 a 54 anys 695,1 368,5 1.063,6
De 55 anys i més 461,6 201,6 663,3
Total 1.976,9 1.907,0 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.