Saltar al contingut principal
Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 141,2 96,2 237,4
Educació secundària 1a. etapa 619,5 415,7 1.035,2
Educació secundària 2a. etapa 449,2 424,1 873,3
Educació superior 813,9 907,3 1.721,2
Total 2.023,8 1.843,3 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.