Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 125,4 91,7 217,2
Educació secundària 1a. etapa 599,5 382,4 981,8
Educació secundària 2a. etapa 393,7 346,4 740,1
Educació superior 708,3 755,6 1.463,9
Total 1.826,8 1.576,1 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.