Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 124,3 76,9 201,2
Educació secundària 1a. etapa 506,9 489,8 996,7
Educació secundària 2a. etapa 419,3 420,3 839,7
Educació superior 835,4 827,4 1.662,9
Total 1.886,0 1.814,4 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.