Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 116,2 100,9 217,2
Educació secundària 1a. etapa 486,8 495,1 981,8
Educació secundària 2a. etapa 374,0 366,1 740,1
Educació superior 734,1 729,7 1.463,9
Total 1.711,2 1.691,8 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.