Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.697,8 1.538,3 3.236,1
Estrangera 337,5 264,7 602,2
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.