Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Espanyola 43,2 43,3 43,3
Estrangera 39,5 38,4 39,0
Total 42,6 42,5 42,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.