Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Espanyola 43,2 42,9 43,1
Estrangera 38,4 38,7 38,5
Total 42,3 42,3 42,3
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.