Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 193,0 246,5 439,5
No cursa estudis 1.830,8 1.596,7 3.427,6
Total 2.023,8 1.843,3 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.