Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 208,2 272,8 481,0
No cursa estudis 1.826,8 1.576,1 3.402,9
Total 2.035,1 1.848,9 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.