Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.651,0 1.543,2 3.194,2
Estrangera 350,6 283,1 633,7
Total 2.001,6 1.826,3 3.827,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.