Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Directors i gerents 154,8
Professionals científics i intel·lectuals 559,8
Tècnics i professionals de suport 327,0
Empleats oficina, comptables i administratius 436,6
Treballadors restauració, personals i venedors 733,9
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 49,5
Artesans, treballadors indústries i construcció 388,7
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 292,6
Ocupacions elementals 382,7
Ocupacions militars 1,5
No classificables 511,2
Total 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.