Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 352,2 162,5 514,7
Ajudes familiars 6,6 5,4 12,0
Assalariats 1.505,7 1.490,7 2.996,4
Altres 1,6 0,7 2,3
No classificables 82,1 92,9 175,1
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.