Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 339,5 131,6 471,0
Ajudes familiars 18,3 33,3 51,6
Assalariats 1.330,6 956,9 2.287,5
Altres 0,9 0,8 1,8
No classificables 47,7 85,3 132,9
Total 1.736,9 1.207,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.