Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 219,4 14,1 37,3 270,8
De 25 a 44 anys 1.473,7 193,0 75,2 1.741,9
De 45 a 54 anys 828,0 177,2 28,6 1.033,8
De 55 anys i més 475,4 144,6 33,9 653,9
Total 2.996,4 529,0 175,1 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.