Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 163,8 1.365,1 1.200,6 2.729,4
No assalariats 32,9 264,2 216,0 513,1
No classificables 19,1 104,1 33,2 156,4
Total 215,8 1.733,3 1.449,8 3.398,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.