Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 161,2 1.354,2 1.197,2 2.712,6
No assalariats 32,6 254,5 223,3 510,5
No classificables 23,4 113,1 43,3 179,8
Total 217,2 1.721,9 1.463,9 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.