Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 5,8 144,1 149,9
De 25 a 34 anys 243,4 440,1 683,5
De 35 a 44 anys 622,8 334,7 957,5
De 45 a 54 anys 552,0 219,8 771,8
De 55 anys i més 329,0 107,1 436,1
Total 1.753,0 1.245,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles