Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.008,4 636,6 1.645,0
Cònjuges 361,5 632,5 994,0
Altres 331,6 256,9 588,5
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles