Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 18,3 205,9 224,3
De 25 a 34 anys 254,8 432,9 687,7
De 35 a 44 anys 508,1 474,6 982,7
De 45 a 54 anys 582,2 396,5 978,7
De 55 anys i més 385,0 219,9 604,8
Total 1.748,4 1.729,8 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles