Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 105,1 76,4 181,5
Educació secundària 1a. etapa 518,3 323,5 841,8
Educació secundària 2a. etapa 359,1 306,7 665,8
Educació superior 675,2 703,2 1.378,3
Total 1.657,6 1.409,8 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles