Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 2,7 125,1 127,8
De 25 a 34 anys 21,1 561,5 582,6
De 35 a 44 anys 58,4 831,8 890,1
De 45 a 54 anys 41,0 853,0 894,0
De 55 anys i més 58,3 514,5 572,8
Total 181,5 2.885,9 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles