Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 45,8 49,6 47,6
Educació secundària i superior 43,2 42,9 43,1
Total 43,4 43,2 43,3
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles