Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 122,6 60,7 183,3
Educació secundària 1a. etapa 477,2 411,9 889,1
Educació secundària 2a. etapa 394,0 378,7 772,7
Educació superior 830,8 802,2 1.632,9
Total 1.824,7 1.653,5 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles