Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 97,8 83,7 181,5
Educació secundària 1a. etapa 432,9 408,9 841,8
Educació secundària 2a. etapa 347,1 318,7 665,8
Educació superior 699,6 678,7 1.378,3
Total 1.577,4 1.490,0 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles