Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 11,4 12,3 11,7
Persona no principal 11,3 12,1 11,8
Total 11,4 12,2 11,8
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles