Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 126,0 5,6 42,9 174,5
De 25 a 54 anys 1.715,8 190,4 555,0 2.461,2
De 55 anys i més 380,6 140,2 71,1 591,8
Total 2.222,3 336,2 669,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles