Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 163,5 3,8 56,9 224,3
De 25 a 54 anys 1.809,2 201,3 638,6 2.649,0
De 55 anys i més 382,2 155,3 67,3 604,8
Total 2.354,8 360,4 762,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles