Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 160,4 211,2 371,5
No cursa estudis 1.627,6 1.404,5 3.032,1
Total 1.787,9 1.615,7 3.403,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles