Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 147,1 171,1 318,2
No cursa estudis 1.422,5 1.232,5 2.655,0
Total 1.569,6 1.403,6 2.973,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles