Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Agricultura 27,1 20,3 47,5
Indústria 343,8 238,7 582,5
Construcció 111,5 72,8 184,3
Serveis 1.222,4 1.190,9 2.413,3
Total 1.704,8 1.522,7 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles