Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 26,4 20,4 46,9
Indústria 295,8 240,6 536,4
Construcció 119,8 67,0 186,8
Serveis 1.099,5 1.129,1 2.228,7
Total 1.541,6 1.457,2 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles