Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 33,9 24,1 58,0
Indústria 370,1 256,5 626,6
Construcció 120,0 92,5 212,5
Serveis 1.184,5 1.280,5 2.465,1
Total 1.708,5 1.653,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles