Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 7,2 40,6 47,8
Indústria 25,3 536,3 561,5
Construcció 23,0 172,5 195,5
Serveis 125,9 2.136,6 2.262,6
Total 181,5 2.885,9 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles