Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any
Sector d'activitat un any abans / Activitat actual
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Ocupats  No ocup.  P. a part     Total
Agricultura 80,6 7,1 0,2 87,9
Indústria 647,6 34,2 0,5 682,3
Construcció 233,9 11,7 0,6 246,1
Serveis 1.416,0 93,1 1,9 1.510,9
Total 2.378,0 146,1 3,2 2.527,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles