Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 1999
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 330,4 25,7 356,2
De 25 a 44 anys 1.227,0 245,0 1.472,0
De 45 a 54 anys 386,1 150,1 536,2
De 55 anys i més 168,9 95,8 264,8
Total 2.112,5 516,6 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles