Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats 41,0 41,0 41,0
No assalariats 45,8 45,6 45,7
Total 42,0 41,6 41,8
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles