Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.476,3 1.438,6 2.915,0
No assalariats 338,8 197,4 536,2
Total 1.815,1 1.636,1 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles