Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 1999
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.275,2 837,3 2.112,5
No assalariats 402,9 113,7 516,6
Total 1.678,2 951,0 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles