Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.414,1 1.074,7 2.488,8
No assalariats 339,0 171,1 510,0
Total 1.753,0 1.245,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles