Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 151,0 1.401,7 1.393,2 2.945,9
No assalariats 32,3 260,1 239,8 532,2
Total 183,3 1.661,9 1.632,9 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles