Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 149,1 1.259,0 1.159,9 2.568,0
No assalariats 32,3 248,7 218,4 499,4
Total 181,5 1.507,6 1.378,3 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles